Hvad er en BPA-ordning?

Den 1. januar 2009 trådte loven om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) i kraft. Ordningen giver mennesker med betydelig varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne mulighed for at få bevilliget tilskud fra kommunen efter servicelovens §96 til ansættelse af en eller flere hjælpere. En BPA kan tildeles fra få timer om dagen og helt op til 24 timer i døgnet. Tildeles du en BPA-ordning, skal du ansætte et hold hjælpere. Dermed er du så arbejdsleder og arbejdsgiver for dine hjælpere.

Dine ansvarsområder som arbejdsleder er b.la:

 • Vagtplanlægning
 • Løbende opdatering af timeregistrering af hjælpere
 • Personale møder
 • Ansættelse af hjælpere
 • Beslutning om ansættelse
 • Afskedigelse af dine hjælpere

Du kan også vælge i stedet at indgå en aftale om at overføre bevillingen til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, der så vil påtage sig opgaven som arbejdsgiver. Du fortsætter som arbejdsleder, hvis du vælger at overdrage arbejdsgiveransvaret til SalixPleje. Det betyder, at du selv står for den daglige drift af din BPA-ordning. Vi sørger derimod for udbetaling af pension, løn og løn ved sygdom, tegner forsikring til dine hjælpere og finder vikarer til dækning ved sygdom. Vi laver desuden årsregnskab og sygdomsfakturering for dig.

Salixpleje tilbyder ved overdragelse af arbejdsgiveransvar:

 • Fast kontaktpersons ordning
 • Vikardækning døgnet rundt
 • Booking igennem vores bookings system
 • Overblik over medarbejdernes vagtplan
 • Forsikring af hjælperne
 • Barselsfond og feriekonto
 • Udbetaling af løn og pension til hjælpere (løn bestemmes af din kommune og bevilling)
 • Vejledning, information og rådgivning i arbejdslederrollen
 • Ansættelses kontrakter og opsigelser på dine hjælpere
 • Det er altid borgeren med BPA-ordning, som bestemmer, hvilke hjælpere der skal ansættes og hvornår, samt hvilke hjælpere der evt. skal opsiges
 • I forbindelse med en opsigelse kan vi hjælpe i en konflikthåndteringsproces, hvis der er behov for det.
 • Håndtering af barsel og sygedagpenge

Hvordan fungerer BPA ordning?

Step 1

Du kontakter din kommune og fortæller,
at du ønsker SalixPleje til at hjælpe dig.

Step 2

Vi vil dernæst kontakte din kommune.

Step 3

Vi klarer resten

Hvorfor vælge SalixPleje på Sjælland?

Vores målsætning er at kende dit behov og vi vil fokusere på og tage udgangspunkt i dine ønsker og behov og derved skabe stabilitet og tryghed samt en ordning, der fungerer og gør din hverdag så optimal som muligt. Desuden har du altid den samme kontaktperson hos os. Så uanset hvornår du kontakter os, vil du opleve, at vi kender din situation og ved, hvordan dit hjælperhold og din dagligdag fungerer.

KONTAKT OS I DAG

Ring 71 99 19 49